Naložba v »Goričke iže«

NAZIV AKTIVNOSTI

Naložba v »Goričke iže« iz naslova podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

V okviru naložbe v »Goričke iže« bomo Iz naslova podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti izvedli novogradnjo Konopljine iže  ter obnovo Indašnje hiše

POVZETEK

Podjetje Evitel d.o.o. je na javnem razpisu kandidiralo za naložbo v novogradnjo Konopljine iže  ter obnovo Indašnje hiše Z naložbo bodo razširili turistični kompleks ter povečali namestitvene kapacitete.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

  • širitev turističnega kompleksa,
  • povečanje čistih prihodkov od prodaje,
  • povečanje število nočitev,
  • prispevanje k povečanju zaposlovanja ter k zmanjšanju stopnje brezposelnosti,
  • krepitev podjetništva na podeželju,
  • blaženje podnebnih sprememb.

GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSERGANJE CILJEV

Naložba zajema novogradnjo Konopljine hiše ter obnovo Indašnje hiše. Te investicije so bile predmet javnega razpisa.

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI

  • povečanje tržnega deleža,
  • povečanje dohodka v podjetju,
  • povečanje števila zaposlenih,
  • izboljšanje okoljske učinkovitosti.
Podjetje Evitel d.o.o. je na javnem razpisu kandidiralo za naložbo v novogradnjo Konopljine iže ter obnovo Indašnje hiše Z naložbo bodo razširili turistični kompleks ter povečali namestitvene kapacitete.
Naložbo vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani z lastno rezervacijsko platformo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Več informacij o programu razvoja podeželja: